Actieve dialyse

Kies actief!

Het doel van actieve dialyse is om de patiënt zoveel mogelijk te betrekken bij zijn/haar behandeling binnen zijn/haar mogelijkheden.Dit doel kan bereikt worden als de patiënt hier voor open staat.
Het behandelteam stimuleert, motiveert, begeleid, en traint de patiënt op het brugstation en werkt op een eenduidige manier.

Het gaat dus naast actief handelen ook om actief meedenken over de eigen behandeling.       

Voordelen:

  • De patiënt behoudt voor een belangrijk deel zijn zelfstandigheid, gevoel van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
  • Behouden of versterken van eigenwaarde
  • Beter ziekte-inzicht, daardoor meer therapietrouw
  • Beter omgaan met  dieetvoorschriften en  medicijnen

Voorwaarden:

  • De patiënt moet goed gemotiveerd zijn.
  • De patiënt moet geestelijk en lichamelijk in staat zijn de benodigde handelingen uit te voeren.
  • (Engels) of Nederlands spreken
  • De patiënt moet zich gesteund voelen door de omgeving en familie

Als een patiënt start met dialyse worden de eerste 2 dialyses in alle rust in een aparte ruimte opgestart.
Daarna komt men in het brugstation, mits de gezondheid dit toestaat. Mbv informatieboekjes met fotomateriaal wordt hier uitgebreid informatie gegeven over alle onderdelen van dialyse.
Er worden verschillende fases doorlopen, zodat de informatie gedoseerd wordt gegeven.
Afhankelijk van de mogelijkheden en motivatie van de patiënt wordt per patiënt individueel bekeken wat binnen zijn/haar kunnen ligt.
Uiteindelijk stroomt de patiënt door naar een van onderstaande mogelijkheden;