Thuisdialyse

Sinds juni 2015 beschikt onze dialysecentrum Maxima over een eigen trainingsteam voor thuisdialyse in samenwerking met Dianet Utrecht.
Dianet is een centrum wat gespecialiseerd is in thuisdialyse en de dialyse na de training gaat verzorgen thuis.

Wij trainen patiënten vanuit ons eigen dialysecentrum, maar ook patiënten vanuit andere ziekenhuizen zijn bij ons van harte welkom om getraind te worden tot thuisdialyse.

Het gaat om patiënten die dit zelfstandig, met partner of met behulp van een Verpleegkundige Dialyse Assistent (VDA) gaan doen.

In ons centrum wordt er getraind met de Fresenius machine.

Zodra een patiënt aangeeft dat hij/zij graag thuis zou willen dialyseren, kijkt de behandelend nefroloog of dat medisch verantwoord is. Vervolgens kijkt de medisch maatschappelijk werker en een contactverpleegkundige thuisdialyse mee naar de haalbaarheid van thuisdialyse.

Vervolgens wordt deze patiënt aangemeld bij Dianet. Hierna volgt er een intake-gesprek en huisbezoek door Dianet en wordt er in samenspraak met de patiënt een plan gemaakt voor de training.

De trainingsduur kan variëren van 4 tot 12 weken, dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de patiënt.

Wij trainen op de dinsdag- donderdag en zaterdagochtend tijdens de dialysebehandeling.

Thuisdialyse kamer

(Ingerichte dialysekamer in een thuissituatie)

Patiënten ervaren thuis dialyseren als erg prettig en persoonlijk in eigen omgeving, ze hebben meer vrijheid en privacy en ze zijn niet meer afhankelijk van taxi’s en van vaste dialysedagen/tijden. Het contact met het dialysecentrum en de nefroloog blijft op basis van polikliniek bezoeken.