Transplantatie

Wanneer je bent aangewezen op een nierfunctievervangende behandeling, zou je in aanmerking kunnen komen voor een niertransplantatie.

Bij een niertransplantatie wordt een nier van een donor geplaatst in het lichaam van iemand met een nierziekte.

Er zijn meerdere vormen van niertransplantatie:

-          Postmortale transplantatie: transplantatie met een nier van een overleden donor.

-          Levende donatie: hierbij wordt gebruik gemaakt van de nier van een levende    donor.

In ons centrum worden geen niertransplantaties uitgevoerd, maar worden patiënten wel voorbereid voor niertransplantaties. Voor de uitvoering van de niertransplantatie wordt de patiënt verwezen naar een transplantatiecentrum in een academisch ziekenhuis.

Wanneer de nefroloog besluit dat de patiënt een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor een niertransplantatie, worden de voorbereidende onderzoeken in ons eigen centrum afgerond.

Deze uitslagen worden opgestuurd naar het transplantatiecentrum, waarna de patiënt zal worden uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. De arts van het transplantatiecentrum zal hierbij een uitspraak doen of de patiënt wel of niet transplantabel is.

Wanneer de patiënt transplantabel is en geen levende donor heeft, dan komt de patiënt op de wachtlijst van Eurotransplant.

Wanneer de patiënt transplantabel is en wel een levende donor heeft, dan zal de levende donor ook verder gescreend gaan worden of deze geschikt is om een nier af te staan. Hierna zal er een datum worden gepland waarop de transplantatie zal plaatsvinden.

Wanneer een geslaagde niertransplantatie heeft plaatsgevonden, is dialyse niet meer nodig.