Nierpatiëntenvereniging

Inleiding

Deze informatie is bedoeld voor alle (aankomende) nierpatiënten en hun partners die een relatie hebben met het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven en/of Eindhoven. 
Nierpatiënten die in het verleden een niertransplantatie hebben ondergaan zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
Met deze informatie willen wij uw aandacht vragen voor de Nierpatiëntenvereniging Ziekenhuis Veldhoven.

De Nierpatiëntenvereniging

De vereniging is opgericht op 29 augustus 1973 en heeft sindsdien al vele leden mogen verwelkomen.
Het ledenaantal wisselt elk jaar, maar zit gemiddeld rond de 140 leden. 
Het bestuur bestaat uit minimaal 7 leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden die lid zijn en/of direct verbonden zijn met de vereniging via de dialyseafdeling van het ziekenhuis. 
Zij zorgen er samen voor dat er diverse activiteiten zijn voor de leden en dat de doelstelling van de vereniging zo goed mogelijk worden nagestreefd.

Doelstelling van de Nierpatiëntenvereniging Ziekenhuis Veldhoven (NZV)

Het doel van de vereniging is om de belangen van hun leden te behartigen indien dat zinvol en/of noodzakelijk wordt geacht. 
Verder wordt het onderling contact tussen de patiënten bevorderd.
Tevens probeert de vereniging de schakel te zijn tussen de patiënten - dialyseafdeling en de landelijke nierpatiëntenvereniging "NVN"
en natuurlijk de "Nierstichting"
Deze doelstellingen probeert men te bereiken door diverse activiteiten te organiseren: zoals een dagtocht, het  kerstkienen en natuurlijk de jaarlijkse ledenvergadering. 
Verder wordt er gedacht aan de speciale dagen: zoals de verjaardagen van leden en natuurlijk de diverse officiële feestdagen, waarbij nierpatiënten toch vaak gewoon moeten dialyseren. 
In het geval van speciale gelegenheden, zoals een huwelijk, een jubileum of het overlijden van een lid, zal de vereniging daar speciale aandacht aan geven namens de andere patiënten.

logo

Wilt u meer informatie?

Máxima Medisch Centrum Veldhoven afdeling Dialyse
t.a.v. Nierpatiëntenvereniging
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
Telefoon: 040-8889200
Email:  dialyse.nzv@mmc.nl